fbpx
De measure fase in een lean project

De measure fase in een lean project

De measure fase is de tweede fase van een lean project. Het in kaart brengen van het huidige proces staat hierin centraal. Dit is belangrijk, omdat je op basis van een goed beeld van het proces wilt gaan analyseren.  De measure fase bestaat grofweg uit 3 verschillende...
Lean misverstanden: is lean mean?

Lean misverstanden: is lean mean?

Lean wordt steeds vaker toegepast in organisaties. Het helpt om meer waarde te creëren voor de klant met de inzet van minder middelen. Lean heeft het imago dat het wordt ingezet om mensen te kunnen ontslaan. Echter is de opvatting van lean en mean verkeerd. Als je...
De 14 management principes van Toyota

De 14 management principes van Toyota

De 14 management principes van Toyota vormen de basis van het Toyota Production System (TPS), waaruit lean is ontstaan. Deze 14 principes zijn de basis voor het bereiken van een lean cultuur binnen een organisatie. In dit artikel zetten we de verschillende principes...