fbpx
Leestijd: 6 minuten

In organisaties die ‘lean’ werken, zul je vaak yellow, green en black belts tegenkomen. Binnen deze belt structuur hebben verschillende kleuren ‘belts’ (een verwijzing naar de verschillende banden in de vechtsport) ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Maar hoe is deze belt structuur eigenlijk opgebouwd wie doet wat?

In dit artikel vertellen we je:

  • Welke belts er zijn 
  • Wat deze verschillende belts doen
  • Hoe je een belt kunt worden
lean yellow

Yellow belt

Yellow belt is de term die gebruikt wordt voor de mensen op de werkvloer die een rol spelen in de processen binnen de organisatie en een korte training hebben gehad. Als yellow belt ben je bekend met een aantal basistechnieken en termen, met als doel lean six sigma vooral toe te passen op je eigen werkprocessen. Binnen de belt structuur is dit het eerste niveau.

Yellow belts leren op een bepaalde manier naar hun eigen werkzaamheden kijken en hebben handvatten om verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren. In projecten hebben ze vaak de rol van teamlid.

Door de yellow belt training zijn we ons veel meer bewust geworden van vervuiling in processen en daardoor ga je heel anders tegen de dingen aankijken. Je herkent sneller wanneer iets niet goed loopt en ziet waar de verspillingen zitten.

Klik hier voor de hele referentie

lean orange belt training

Orange belt

 De orange belt is een niveau hoger dan de yellow belt. In de originele belt structuur bestaat deze belt niet. Toch wordt de orange belt vaak gebruikt om aan te duiden dat het niveau nét iets hoger is dan een yellow belt, maar nog geen green belt is.

Ten opzichte van de yellow belts hebben ze net iets meer tools en kennis tot hun beschikking. Net als yellow belts participeren orange belts vaak in projecten. Ook leiden ze kleinschalige verbetersessies zoals verspillingen workshops of dag- en weekstarts.

lean green

Green belt

De green belts binnen een organisatie zijn ‘lean six sigma projectleiders’. Als green belt ben je geschoold in de DMAIC projectstructuur en ben je bekend met tools en technieken om verbeterprojecten op te zetten en te leiden. Green belts werken – net als yellow belts – zelf ook ‘op de werkvloer’, en signaleren dus zelf ook vaak een hoop mogelijkheden voor verbetering.

Bijvoorbeeld issues die vaker terugkomen op het verbeterbord: blijkbaar lukt het niet om dit even ‘on the job’ op te lossen en is het nodig om een verbeterproject op te starten.

Meer over de green belt:

Een green belt certificaat: wat, waarom en welke?

Werken als green belt in een grote organisatie

– Green belt afgerond: wat nu?

lean black belt

Black belt

Nog een niveau hoger is de black belt. Black belts in een lean organisatie zijn vaak fulltime met lean bezig. Bijvoorbeeld met het opzetten en begeleiden van grotere lean programma’s (bijvoorbeeld een hele divisie die wil starten met lean werken). De black belt zorgt ervoor dat processen zo verbeterd worden, dat de organisatie haar strategische doelstellingen behaald. Dit kan bijvoorbeeld door teamleiders te coachen in het sturen op de juiste dingen of door managers te helpen om de juiste projecten te selecteren.

Net als de green belts is de black belt geschoold in verschillende lean tools en toepassingen. Als het nodig is kan de black belt ook de complexere projecten begeleiden. Daarnaast ondersteunt de black belt de green belts. Een ander verschil met green belts, is dat de (lean six sigma) black belt meer kennis heeft van statistiek en weet hoe dit gebruikt kan worden om processen te verbeteren.

In sommige organisaties bestaat ook de rol van master black belt. Hiervan zijn er in Nederland niet zoveel. Als master black belt ben je nog meer dan de black belt, geschoold in het toepassen van statistische verbetermethodes.

belt structuur

Lean champion

Tot slot is er in de belt structuur nog de lean champion. In plaats van een uitvoerende rol, heeft de champion belt de rol van opdrachtgever. Champions coachen medewerkers bij het continu verbeteren van processen, maar doen zelf geen projecten. Vaak werkt de lean champion nauw samen met de black belt.

Trainingen en certificering

Bovengenoemde belt structuur zijn de meest gebruikte belts uit de lean six sigma methodiek. Daarnaast zijn er organisaties die werken met  bijvoorbeeld white belts (onder de yellow belt), blue, purple en red belts (allemaal met eigen accenten in de opleiding).

Voor het behalen van een belt kun je een training volgen. Er bestaan verschillende gecertificeerde trainingen, waarmee je een officieel lean diploma kunt halen. In dit overzicht hebben we voor je op een rij gezet welke er zijn er waar je op moet letten.

Bezoek voor een overzicht van onze lean trainigen de trainingspagina.

e-book lean six sigma

In organisaties die ‘lean’ werken, zul je vaak yellow, green en black belts tegenkomen. Binnen deze belt structuur hebben verschillende kleuren ‘belts’ (een verwijzing naar de verschillende banden in de vechtsport), hebben ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.  Maar wat betekent deze belt structuur eigenlijk en wie doet wat?

In dit artikel vertellen we je:

  • Welke officiële belts er zijn (en welke onofficiële)
  • Wat deze verschillende belts doen
  • Hoe je een belt kunt worden

Yellow belt

Yellow belt is de term die gebruikt wordt voor de mensen op de werkvloer die een rol spelen in de processen binnen de organisatie. Als yellow belt ben je bekend met een aantal basistechnieken en termen, met als doel lean six sigma vooral toe te passen op je eigen werkprocessen. Binnen de belt structuur is dit het eerste niveau.

Yellow belts leren op een bepaalde manier naar hun eigen werkzaamheden kijken, en hebben handvatten om verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren. In projecten hebben ze vaak de rol van teamlid.

Door deze training zijn we ons veel meer bewust geworden van vervuiling in processen en daardoor ga je heel anders tegen de dingen aankijken. Je wordt je veel sneller bewust als iets niet goed loopt en herkent sneller waar de verspillingen in een proces zitten.

Klik hier voor de hele referentie

lean yellow

Green belt

De green belts binnen een organisatie zijn ‘lean six sigma projectleiders’. Als green belt ben je geschoold in de DMAIC projectstructuur en ben je bekend met tools en technieken om verbeterprojecten op te zetten en te leiden. Green belts werken – net als yellow belts – zelf ook ‘op de werkvloer’, en signaleren dus zelf ook vaak een hoop mogelijkheden voor verbetering.

Bijvoorbeeld issues die vaker terugkomen op het verbeterbord: blijkbaar lukt het niet om dit even ‘on the job’ op te lossen en is het nodig om een verbeterproject op te starten.

Meer over de green belt:

Een green belt certificaat: wat, waarom en welke?

Werken als green belt in een grote organisatie

– Green belt afgerond: wat nu?

lean green

Black belt

Nog een niveau hoger is de black belt. Black belts in een lean organisatie zijn vaak fulltime met lean bezig. Bijvoorbeeld met het opzetten en begeleiden van grotere lean programma’s (bijvoorbeeld een hele divisie die wil starten met lean werken). De black belt zorgt ervoor dat processen zo verbeterd worden, dat de organisatie haar strategische doelstellingen behaald. Dit kan bijvoorbeeld door teamleiders te coachen in het sturen op de juiste dingen, of door managers te helpen om de juiste projecten te selecteren.

lean black

Net als de green belts is de black belt geschoold in verschillende lean tools en toepassingen. Als het nodig is kan de black belt ook de complexere projecten begeleiden. Daarnaast ondersteunt de black belt de green belts. Een ander verschil met green belts, is dat de (lean six sigma) black belt meer kennis heeft van statistiek en weet hoe dit gebruikt kan worden om processen te verbeteren.

In sommige organisaties bestaat ook de rol van master black belt. Hiervan zijn er in Nederland niet zoveel. Als master black belt ben je nog meer dan de black belt, geschoold in het toepassen van statistische verbetermethodes.

belt structuur

Lean champion

Tot slot is er in de belt structuur nog de lean champion . In plaats van een uitvoerende rol, heeft de champion belt de rol van opdrachtgever. Champions coachen medewerkers bij het continu verbeteren van processen, maar doen zelf geen projecten. Vaak werkt de lean champion nauw samen met de black belt.

Trainingen en certificering

Bovengenoemde belt structuur zijn de meest gebruikte belts uit de lean six sigma methodiek. Daarnaast zijn er organisaties die werken met  bijvoorbeeld white belts (onder de yellow belt), blue, purple en red belts (allemaal met eigen accenten in de opleiding).

Voor het behalen van een belt kun je een training volgen. Er bestaan verschillende gecertificeerde trainingen, waarmee je een officieel lean diploma kunt halen. In dit overzicht hebben we voor je op een rij gezet welke er zijn er waar je op moet letten.

Bezoek voor een overzicht van onze lean trainigen de trainingspagina.

e-book lean six sigma