De ‘belt structuur’ uitgelegd

Belt structuur

In organisaties die ‘lean’ werken, zul je vaak yellow, green en black belts tegenkomen. Deze verschillende kleuren ‘belts’ (een verwijzing naar de verschillende banden in de vechtsport), hebben ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie.  Maar wat betekenen deze belts eigenlijk en wie doet wat?

 

Yellow belt

Yellow belt is de term die gebruikt wordt voor de mensen op de werkvloer die een rol spelen in de processen binnen de organisatie. Als yellow belt ben je bekend met een aantal basistechnieken en termen, met als doel lean six sigma vooral toe te passen op je eigen werkprocessen.

Yellow belts leren op een bepaalde manier naar hun eigen werkzaamheden kijken, en hebben handvatten om verbeteringen ook daadwerkelijk door te voeren. In projecten hebben ze vaak de rol van teamlid.

lean six sigma yellow belt

Green belt

De green belts  binnen een organisatie kunnen gezien worden als ‘lean six sigma projectleiders’. Als green belt  ben je geschoold in de DMAIC projectstructuur, en ben je bekend met tools en technieken om verbeterprojecten op te zetten en te leiden. Green belts werken – net als yellow belts – zelf ook ‘op de werkvloer’, en signaleren dus zelf ook vaak een hoop mogelijkheden voor verbetering. Bijvoorbeeld issues die vaker terugkomen op het verbeterbord: blijkbaar lukt het niet om dit even ‘on the job’ op te lossen en is het nodig om een verbeterproject op te starten.

 

Trainingen Lean People

 

Black belt

Nog een niveau hoger is de black belt. Black belts in een lean organisatie zijn vaak fulltime met lean bezig. Bijvoorbeeld met het opzetten en begeleiden van grotere lean programma’s (bijvoorbeeld een hele divisie die wil starten met lean werken). De black belt zorgt ervoor dat processen zo verbeterd worden, dat de organisatie haar strategische doelstellingen behaald. Dit kan bijvoorbeeld door teamleiders te coachen in het sturen op de juiste dingen, of door managers te helpen om de juiste projecten te selecteren.

Net als de green belts is de black belt geschoold in verschillende lean tools en toepassingen. Als het nodig is kan de black belt ook de complexere projecten begeleiden. Daarnaast ondersteunt de black belt de green belts. Een ander verschil met green belts, is dat de (lean six sigma) black belt meer kennis heeft van statistiek en weet hoe dit gebruikt kan worden om processen te verbeteren.

In sommige organisaties bestaat ook de rol van master black belt. Hiervan zijn er in Nederland niet zoveel. Als master black belt ben je nog meer dan de black belt, geschoold in het toepassen van statistische verbetermethodes.

Lean champion

Tot slot is er nog de lean champion . In plaats van een uitvoerende rol, heeft de champion belt de rol van opdrachtgever. Champions coachen medewerkers bij het continu verbeteren van processen, maar doen zelf geen projecten. Vaak werkt de lean champion  nauw samen met de black belt.

 

Lean People accreditatie en certificering

 

Trainingen en certificering

Bovengenoemde belt structuur zijn de ‘officiële’ belts uit de lean six sigma methodiek. Door de jaren heen zijn er verschillende belts bijgekomen om verschillende niveaus aan te duiden. Zo zijn er bijvoorbeeld white belts (onder de yellow belt), orange belts (tussen yellow  en green in), blue, purple en red belts (allemaal met eigen accenten in de opleiding).

Voor het behalen van een belt kun je een training volgen. Er bestaan verschillende gecertifieerde trainingen. Wil je meer weten over lean six sigma certificering, klik dan hier. Bezoek voor een overzicht van onze trainingen de trainingspagina.

 

Ook interessant:

 

LinkedIn Lean People