Organisatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland is ontstaan uit de fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis (2015). Met ruim 4200 medewerkers en 300 specialisten biedt het ziekenhuis zorg aan 400.00 inwoners in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Wat

Voor alle medewerkers van de eenheid Vrouw & Kind (Kraam- en verloskunde, Gynaecologie en Kindergeneeskunde) is een 1-daagse lean training georganiseerd. Zowel artsen en verpleegkundigen, als ondersteunend personeel waren hierbij aanwezig. De training bestond uit de basis van lean, waarin vooral praktische toepassingen werden behandeld waarmee medewerkers direct aan de slag konden. Na afloop van de training zijn de medewerkers gecoacht in het daadwerkelijk starten hiermee.

 

Resultaat

De training heeft het volgende opgeleverd:

  • Een aantal teams zijn begonnen met het doen van een dagstart. Dit helpt ze meer gestructureerd te werken en zorgt voor betere communicatie onderling.
  • Bewustwording van verspillingen in de eigen werkomgeving
  • Handvatten om ook echt aan de slag te gaan met (kleine) verbetervoorstellen
  • Betere organisatie van de voorraad en inrichting van benodigdheden