Organisatie

ROC Zadkine is een school voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)in Rotterdam. Het onderwijs is georganiseerd in 12 scholen, met bij elkaar meer dan 50 opleidingen. Zo’n 1500 medewerkers verzorgen het onderwijs aan 1600 studenten.

Wat

Een jaarlijks terugkerend proces is de planning en roostering. Hierin worden voor zowel leraren als leerlingen het rooster voor het volgende schooljaar gemaakt, en worden de juiste faciliteiten ingezet (lokalen, pc’s etc.). Dit jaar is dit proces doorlopen met behulp van de scrum methode. Voor alle 50 opleidingen zijn verschillende scrumsessies gefaciliteerd. In deze sessies werden met de betrokkenen acties benoemd, waarna deze werden gekoppeld aan een persoon. Vervolgens werden de acties in een digitaal scrum bord (to do/doing/done) gezet. Deze sessies werden een aantal keer herhaald, totdat het rooster kon worden opgeleverd.

 

Resultaat

Deze manier van werken zorgde voor een aantal verbeteringen in het proces:

  • Transparantie: er werden concrete acties benoemd, waarbij het voor iedereen duidelijk was wie wat ging oppakken, en wat de status van de actie was
  • Verbeterde communicatie: door de frequente, korte sessies waarbij betrokkenen van verschillende disciplines bijeenkwamen, waren de lijnen kort en kon er snel met elkaar geschakeld worden.
  • Effectievere manier van werken: door acties concreet te benoemen, knelpunten direct te bespreken met de juiste mensen en vaker korte sessies te houden, zorgde voor een snelle en effectieve manier van werken waardoor er snel een goed, kwalitatief rooster kon worden opgeleverd.