fbpx
Leestijd: 5 minuten

Lean, scrum, agile. Je kunt tegenwoordig geen dag meer op kantoor doorbrengen zonder minimaal één van deze termen te horen. Een beetje een idee van wat het inhoud heb je vast wel. Maar wanneer pas je het toe? En wanneer is scrum handig, en wanneer lean

In dit artikel lees je:

  • Wat het verschil is tussen lean, scrum en agile werken
  • Wat elke methode precies inhoudt
  • Hoe je bepaalt welke methode je in welke situatie gebruikt

agile lean scrum

Agile werken

Laten we beginnen met ‘agile’. Lean en scrum zijn beide manier van ‘agile’  werken. Agile betekent ‘flexibel’, en is een overkoepelende term van verschillende manieren van werken. Deze manieren van werken volgen de principes van het agile manifesto. Deze zijn:

Individuen en interactie boven processen en tools

Werkende software boven uitgebreide documentatie

Samenwerking met klanten boven contractonderhandelingen

Aanpassen aan verandering boven het volgen van een plan

Wat aan de rechterkant staat is belangrijk, maar mag nooit de overhand krijgen ten opzichte van de waarden aan de linkerkant. ‘Agile’ is dus eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende manieren van werken, waar lean en scrum er beiden een van zijn. Maar ook bijvoorbeeld kanban, devops en holacracy  zijn agile manieren van werken.

stacey framework

Het Stacey framework

Maar wanneer ga je nu lean inzetten, en wanneer scrum? Om dat te bepalen wordt vaak de Stacey Matrix gebruikt. De Stacey matrix bestaan uit twee assen, waarop twee verschillende vragen worden gesteld. Deze zijn:

  • Wat ga je doen?
  • Hoe ga je het aanpakken?

De mate van het wat? en hoe? kan leiden tot vier verschillende typen processen/situaties. Simpel, complex, gecompliceerd en chaos.  Bij ‘simpele’ processen is het hoe en wat volstrekt duidelijk. Hierbij zeggen we dan ook, ga het vooral doen! Bij chaos is er geen tijd om na te denken of te communiceren, de situatie vraagt van je dat je direct (ad hoc) reageert.

Wanneer gebruik je lean?

Lean is een filosofie, die vooral wordt ingezet om processen te optimaliseren. Het is daarbij dus wel belangrijk dat het hoe? en wat? duidelijk is. Je kunt namelijk niets iets optimaliseren, als je nog niet precies weet wat je gaat doen. Of als je er nog achter moet komen hoe je het precies gaat doen. Lean (en ook six sigma), pas je dan ook met name toe bij simpele processen/situaties.

scrumbord

Wanneer gebruik je scrum?

Kenmerkend aan de scrum manier van werken is dat je in korte iteraties werkt, waarbij je na elke iteratie feedback krijgt. Deze feedback gebruik je om het vervolg te bepalen. Scrum wordt vaak toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe dingen. Het hoe? en wat? is vaak niet helemaal duidelijk. De opgedane ervaring, is basis voor het vervolg. Scrum pas je dan ook niet toe in simpele situaties, maar juist in de meer complexe en gecompliceerde situaties.

kennis maken?

Ander situatie, andere aanpak

Het is dus goed om te kijken en welke situatie je precies zit, voor je je aanpak bepaalt. Voor simpele processen, is scrum namelijk geen oplossing. Dan kost het alleen maar meer tijd dan nodig. Andersom is lean ook geen oplossing voor complexe processen. Beide manieren van werken kunnen je veel opleveren, mits je ze op het juiste moment gebruikt. Als je het goed doet, kunnen ze elkaar zelfs versterken!

scrum whitepaper

Lean, scrum, agile. Je kunt tegenwoordig geen dag meer op kantoor doorbrengen zonder minimaal één van deze termen te horen. Een beetje een idee van wat het inhoud heb je vast wel. Maar wanneer pas je het toe? En wanneer is scrum handig, en wanneer lean

In dit artikel lees je:

  • Wat het verschil is tussen lean, agile en scrum
  • Wat elke methode precies inhoudt
  • Hoe je bepaalt welke methode je in welke situatie gebruikt

agile lean scrum

Agile werken

Laten we beginnen met ‘agile’. Lean en scrum zijn beide manieren van ‘agile’ werken. Agile betekent ‘flexibel’, en is een overkoepelende term van verschillende manieren van werken. Deze manieren van werken volgen de principes van het agile manifesto. Deze zijn:

Individuen en interactie boven processen en tools

Werkende software boven uitgebreide documentatie

Samenwerking met klanten boven contractonderhandelingen

Aanpassen aan verandering boven het volgen van een plan

Wat aan de rechterkant staat is belangrijk, maar mag nooit de overhand krijgen ten opzichte van de waarden aan de linkerkant. ‘Agile’ is dus eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende manieren van werken, waar lean en scrum er beiden een van zijn. Maar ook bijvoorbeeld kanban, devops en holacracy  zijn agile manieren van werken.

stacey framework lean of scrum?

Het Stacey framework

Maar wanneer ga je nu lean inzetten, en wanneer scrum? Om dat te bepalen wordt vaak de Stacey Matrix gebruikt. De Stacey matrix bestaan uit twee assen, waarop twee verschillende vragen worden gesteld. Deze zijn:

  • Wat ga je doen?
  • Hoe ga je het aanpakken?

De mate van het wat? en hoe? kan leiden tot vier verschillende typen processen/situaties. Simpel, complex, gecompliceerd en chaos.  Bij ‘simpele’ processen is het hoe en wat volstrekt duidelijk. Hierbij zeggen we dan ook, ga het vooral doen! Bij chaos is er geen tijd om na te denken of te communiceren, de situatie vraagt van je dat je direct (ad hoc) reageert.

Wanneer gebruik je lean?

Lean is een filosofie, die vooral wordt ingezet om processen te optimaliseren. Het is daarbij dus wel belangrijk dat het hoe? en wat? duidelijk is. Je kunt namelijk niets iets optimaliseren, als je nog niet precies weet wat je gaat doen. Of als je er nog achter moet komen hoe je het precies gaat doen. Lean (en ook six sigma), pas je dan ook met name toe bij simpele processen/situaties.

scrum agile

Wanneer gebruik je scrum?

Kenmerkend aan de scrum manier van werken is dat je in korte iteraties werkt, waarbij je na elke iteratie feedback krijgt. Deze feedback gebruik je om het vervolg te bepalen. Scrum wordt vaak toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe dingen. Het hoe? en wat? is vaak niet helemaal duidelijk. De opgedane ervaring, is basis voor het vervolg. Scrum pas je dan ook niet toe in simpele situaties, maar juist in de meer complexe en gecompliceerde situaties.

kennis maken met scrum (agile)

Ander situatie, andere aanpak

Het is dus goed om te kijken en welke situatie je precies zit, voor je je aanpak bepaalt. Voor simpele processen, is scrum namelijk geen oplossing. Dan kost het alleen maar meer tijd dan nodig. Andersom is lean ook geen oplossing voor complexe processen. Beide manieren van werken kunnen je veel opleveren, mits je ze op het juiste moment gebruikt. Als je het goed doet, kunnen ze elkaar zelfs versterken!

scrum whitepaper