Organisatieverandering

Wil je als organisatie meer agile gaan werken? Of wil je lean inzetten om organisatiedoelen te behalen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij helpen je bij deze organisatieverandering.

Om te beginnen kijken we samen naar het doel van de organisatie. Waar wil de organisatie op termijn heen, en welke KPI’s zijn daar aan verbonden? Vervolgens kijken we op welke manier deze KPI’s behaald kunnen worden. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat processen efficienter gaan verlopen, moet er een meer klantgerichte houding komen, of kan de communicatie beter?

Vervolgens kijken we samen naar hoe we hier mee aan de slag gaan, dit is vaak een mix van training en begeleiding/coaching.

continu verbeteren met A3 formulier
oplossingen A3 formulier

Training

Als je echt met lean/agile werken aan de slag wilt, betekent dit dat er eerst een aantal mensen opgeleid moeten worden in de beoogde nieuwe manier van werken. Onze opleidingen zijn altijd maatwerk, afgestemd op de wensen van de organisatie. Ze kunnen dus ook verschillen in duur, onderwerp en doelgroep. Kijk voor een uitgebreid overzicht op onze trainingspagina.

Begeleiding/coaching

Naast opleiden, begeleiden en coachen wij medewerkers/teams in een nieuwe manier van werken. Hoe dit er precies uitziet, is afhankelijk van het doel van de organisatie. Deze begeleiding zou kunnen bestaan uit coaching op:

inhoud agile scrum training