Proces workshops


Wij faciliteren proces workshops die je helpen je processen te verbeteren. Bij de invulling van deze workshops volgen wij de DMAIC nemen wij de volgende stappen:

  1. Define: ‘Wat is precies het probleem, en welk doel wil je bereiken’
  2. Measure: ‘Hoe ziet het huidige proces eruit’
  3. Analyse: ‘ Wat zijn de grondoorzaken van de problemen’
  4. Improve: ‘Hoe verbeteren we het proces’
  5. Control: ‘Hoe maken we dat de verbetering duurzaam’

Het is ook mogelijk de workshops los af te nemen, dit doen we altijd in goed overleg.

Define workshop lean people

Define workshop


We starten met goed te definiëren wat het probleem is. Een SMART probleemstelling zorgt namelijk voor een duidelijke verbeterstrategie: wat gaan we in de workshops aanpakken?

Nadat we dit gedefinieerd hebben werken we de scope uit en bepalen we wat we met elkaar gaan bereiken. Dit wordt de doelstelling waar we aan gaan werken. Ook bepalen we wie de stakeholders zijn en stellen we een communicatieplan op.

Dit alles vatten we samen in een projectcharter van 1 A4.

Measure workshop


In deze workshop brengen we het procesverloop in kaart. Dit doen we op een hele visuele manier: met behulp van brown paper en post it’s. De input komt van medewerkers zelf. Hier komen vaak al veel verassende details en onlogische processtappen naar voren. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk wat er precies gebeurd, en kunnen knelpunten snel in kaart worden gebracht. We bepalen ook of we voldoende weten over het proces, of dat het misschien nodig is om extra informatie te verzamelen.

Measure workshop lean people
Ishikawa Lean People

Analyse workshop


In deze workshop analyseren we het proces. We bepalen met elkaar welke activiteiten waarde toevoegen in het proces en welke verspilling zijn. We leggen de theorie over verspillingen uit (zoals we ook in onze lean opleidingen doen), en kijken hoe lean het proces is ingericht. Ook doen we een grondoorzaken analyse. We maken gebruik van de Ishikawa (ook wel: visgraat) methode en de ‘5 keer waarom’ vraag.

Aan het eind van deze sessie weten we waardoor de knelpunten worden veroorzaakt. En kunnen we gericht gaan nadenken over procesverbetering.

Improve workshop


Hier gaan we aan de slag met het bedenken en uitwerken van oplossingen.Dit is een creatieve workshop om zoveel mogelijk slimme en goede ideeën te bedenken. De beste verbeterideeen gaan we daadwerkelijk uitvoeren.

Dit doen we op een ‘agile’ manier, door gebruik te maken van een scrum bord. Zo weet iedereen wie waar mee bezig is, en wat de voortgang is.

Improve workshop lean people
control worskhop lean people

Control workshop


In deze laatste workshop is het doel de verbetering zo duurzaam mogelijk te maken. Dit doen we, omdat we niet willen dat het proces weer terug valt in de ‘oude manier’ zodra wij zeg zijn.

We leggen het proces vast, en denken na over welke acties we gaan nemen als we merken dat oude knelpunten zich weer voordoen. Op deze manier kunnen we snel bijsturen als dat nodig is.

Deze klanten gingen je voor: