fbpx
Leestijd: 6 minuten

Wat is een proces eigenlijk? En wat voor soorten processen zijn er? Als je met lean aan de slag gaat, richt je je vooral op het verbeteren van processen. Maar dan is het wel handig om te weten wat een proces is. 

In dit artikel vertellen we je:

 • Wat een proces is
 • Uit welke componenten een proces altijd bestaat
 • Wat voor typen processen er zijn

Wat is een proces?

 De definitie van een proces luidt als volgt:

Veel voorkomende activiteiten die regelmatig opnieuw worden uitgevoerd. Een proces is een serie van opeenvolgende activiteiten. Deze activiteiten hebben een duidelijk doel: een eindresultaat.

Een proces kun je dus zien als een aantal activiteiten die elkaar opvolgen met als doel een bepaald resultaat. Vaak doe je dit min of meer op dezelfde manier, het proces wordt een gewoonte. Elke dag improviseren hoe je iets wilt gaan doen kost namelijk onnodige energie.

componenten proces

Uit welke componenten bestaat een proces?

Elk proces bestaat uit 5 componenten. Dit zijn:

 1. Supplier
 2. Input
 3. Process
 4. Output
 5. Customer

Supplier

De supplier of leverancier is degene die de input levert waarmee het proces gestart wordt. Dit is bijvoorbeeld een collega die een ICT-melding doet, een patiënt met klachten waarvoor hij hulp zoekt of een inwoner van de gemeente die een melding doet van zijn verhuizing. De supplier is altijd een persoon of groep.

Input

De input is de trigger waarmee het proces gestart wordt. Niet alle processen lopen constant door, ze gaan pas lopen als iemand een trigger geeft, dus als een supplier input levert.

Input kan zijn:

 • Informatie (gesproken of geschreven)
 • Grondstoffen
 • Een werkafspraak (elke eerste van de maand iets opleveren)

Door de yellow belt training zijn we ons veel meer bewust geworden van vervuiling in processen en daardoor ga je heel anders tegen de dingen aankijken. Je herkent sneller wanneer iets niet goed loopt en ziet waar de verspillingen zitten.

Klik hier voor de hele referentie

Process

De processtappen zijn de activiteiten die gedaan worden in dit proces om te komen tot een bepaald resultaat. Het zijn activiteiten die je formuleert als processtap. Bijvoorbeeld:

 • Registreren melding
 • Controleren gegevens
 • Afnemen bloed
 • Accorderen factuur

Output 

De output is het resultaat van het proces, zoals een in elkaar gezette fiets, een oplossing voor het ICT-probleem of een genezen patiënt. De output is een transformatie van de input. Waar de input nog een melding was met een ICT-probleem, is de output een oplossing. De klachten van de patiënt hebben geleid tot een diagnose of misschien zelfs wel een behandeling of genezing. Wat de output van het proces is, ligt aan de scope die je kiest.

Customer

Deze output realiseer je voor de customer (ook wel ‘klant’) van het proces, degene die de fiets koopt, die blij is met de ICT-oplossing of genezen wil worden van zijn/haar klachten. De customer is net als de supplier ook een persoon. Soms is de customer dezelfde persoon als de supplier.

SIPOC

Verschillende typen processen

Er zijn verschillende typen processen. Zo kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen:

 • Primaire processen
 • Ondersteunende processen
 • Bestuurlijke processen

Primaire processen

Het primaire proces is de core business van de organisatie.  Ook wel het bestaansrecht van de organisatie. In een ziekenhuis is dat zorg leveren, in het onderwijs lesgeven en bij een gemeente is dat het ondersteunen van burgers bij de samenleving. Alles draait in deze organisaties om het uitvoeren van het primaire proces.

Ondersteunende processen

Daarnaast heb je alle processen die het primaire proces ‘mede mogelijk maken’. Zoals het zorgen dat de ICT-structuur staat en alle systemen goed werken, dat het gebouw wordt schoongemaakt en dat er bekwame mensen worden aangenomen. Dit zijn typische ondersteunende processen, met een interne klant. Want de klanten van deze processen werken altijd in dezelfde organisatie.

Bestuurlijke processen

Naast primaire en ondersteunende zijn er bestuurlijke processen te onderscheiden. Dit zijn de processen die zich richten op het bepalen en uitvoeren van de koers van de organisatie. Bijvoorbeeld het vertalen van de meerjarenstrategie naar een jaarplan en een begroting. Deze processen creëren doelen en kaders voor de primaire en ondersteunende processen.

primair, ondersteunend, bestuurlijk

Processen verbeteren

Met lean focus je op het verbeteren. Voor je daarmee begint kan het handig zijn om alle processen binnen je organisatie in beeld te hebben. Aan de hand van dat overzicht kun je bekijken waar je gaat beginnen.

e-book lean six sigma

Wat is een proces eigenlijk? En wat voor soorten processen zijn er? Als je met lean aan de slag gaat, richt je je vooral op het verbeteren van processen. Maar dan is het wel handig om te weten wat een proces is. 

In dit artikel vertellen we je:

 • Wat een proces is
 • Uit welke componenten een proces altijd bestaat
 • Wat voor typen processen er zijn

 

Wat is een proces?

De definitie van een proces luidt als volgt:

Veel voorkomende activiteiten die regelmatig opnieuw worden uitgevoerd. Een proces is een serie van opeenvolgende activiteiten. Deze activiteiten hebben een duidelijk doel: een eindresultaat.

Een proces kun je dus zien als een aantal activiteiten die elkaar opvolgen met als doel een bepaald resultaat. Vaak doe je dit min of meer op dezelfde manier, het proces wordt een gewoonte. Elke dag improviseren hoe je iets wilt gaan doen kost namelijk onnodige energie.

componenten proces

Uit welke componenten bestaat een proces?

Elk proces bestaat uit 5 componenten. Dit zijn:

 1. Supplier
 2. Input
 3. Process
 4. Output
 5. Customer

Supplier

De supplier of leverancier is degene die de input levert waarmee het proces gestart wordt. Dit is bijvoorbeeld een collega die een ICT-melding doet, een patiënt met klachten waarvoor hij hulp zoekt of een inwoner van de gemeente die een melding doet van zijn verhuizing. De supplier is altijd een persoon of groep.

Input

De input is de trigger waarmee het proces gestart wordt. Niet alle processen lopen constant door, ze gaan pas lopen als iemand een trigger geeft, dus als een supplier input levert.

Input kan zijn:

 • Informatie (gesproken of geschreven)
 • Grondstoffen
 • Een werkafspraak (elke eerste van de maand iets opleveren)
wat is een proces

Process

De processtappen zijn de activiteiten die gedaan worden in dit proces om te komen tot een bepaald resultaat. Het zijn activiteiten die je formuleert als processtap. Bijvoorbeeld:

 • Registreren melding
 • Controleren gegevens
 • Afnemen bloed
 • Accorderen factuur

Output

De output is het resultaat van het proces, zoals een in elkaar gezette fiets, een oplossing voor het ICT-probleem of een genezen patiënt. De output is een transformatie van de input. Waar de input nog een melding was met een ICT-probleem, is de output een oplossing. De klachten van de patiënt hebben geleid tot een diagnose of misschien zelfs wel een behandeling of genezing. Wat de output van het proces is, ligt aan de scope die je kiest.

Customer

Deze output realiseer je voor de customer (ook wel ‘klant’) van het proces, degene die de fiets koopt, blij is met de ICT-oplossing of genezen wil worden van zijn/haar klachten. De customer is net als de supplier ook een persoon. Soms is de customer dezelfde persoon als de supplier.

SIPOC

Verschillende typen processen

Er zijn verschillende typen processen. Zo kun je bijvoorbeeld onderscheid maken tussen:

 • Primaire processen
 • Ondersteunende processen
 • Bestuurlijke processen

Primaire processen

Het primaire proces is de core business van de organisatie.  Ook wel het bestaansrecht van de organisatie. In een ziekenhuis is dat zorg leveren, in het onderwijs lesgeven en bij een gemeente is dat het ondersteunen van burgers bij de samenleving. Alles draait in deze organisaties om het uitvoeren van het primaire proces.

Ondersteunende processen

Daarnaast heb je alle processen die het primaire proces ‘mede mogelijk maken’. Zoals het zorgen dat de ICT-structuur staat en alle systemen goed werken, dat het gebouw wordt schoongemaakt en dat er bekwame mensen worden aangenomen. Dit zijn typische ondersteunende processen, met een interne klant. Want de klanten van deze processen werken altijd in dezelfde organisatie.

Bestuurlijke processen

Naast primaire en ondersteunende zijn er bestuurlijke processen te onderscheiden. Dit zijn de processen die zich richten op het bepalen en uitvoeren van de koers van de organisatie. Bijvoorbeeld het vertalen van de meerjarenstrategie naar een jaarplan en een begroting. Deze processen creëren doelen en kaders voor de primaire en ondersteunende processen.

primair, ondersteunend, bestuurlijk

Processen verbeteren

Met lean focus je op het verbeteren. Voor je daarmee begint kan het handig zijn om alle processen binnen je organisatie in beeld te hebben. Aan de hand van dat overzicht kun je bekijken waar je gaat beginnen.

e-book lean six sigma